دانلود پایانامه

نگهداری و تعمیرات به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می گردد که سبب افزایش عمر مفید ماشین آلات می شود و کاهش مصرف قطعات یدکی و انرژی و هزینه را نیز بدنبال دارد و کارایی و راندمان عملی ماشین آلات …