رزا به بابا نوئل حدود سنگ خرد

سنگ خرد به عنوان غیر افزودنی در نظر گرفته سنگ آهک به عنوان یک افزودنی های . با سنگ آهک خرد شده .